Václav Renč and the influence of Otokar Fischer on his work

Název: Václav Renč and the influence of Otokar Fischer on his work
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 2007, roč. 33, č. 1, s. [169]-184
Rozsah
[169]-184
  • ISSN
    1211-1791
Type: Článek
Jazyk
anglicky
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • This article was written as part of the research on the Kapradí project (http://www.phil.muni.cz/kapradi), financed from the grants given by GAAV ČR (Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic), "Elektronická knihovna překladů anglických dramat" (Electronic Library of Czech Translations of English Drama, No. B9164305) and "Elektronická knihovna novějších překladů anglických dramat" (Electronic Library of Recent Czech Translations of English Drama, No. B901640501).
Reference
[1] Bejblík, Alois (1967) Návrh na vydání překladu souboru Shakespearových her.

[2] Bejblík, Alois [n.d.] Posudek o shakespearovských překladech Dr. V. Renče.

[3] Fischer, Otokar (1982) O překládání básnických děl. Praha: Odeon, 1982.

[4] Heyduk, Josef (1967) Tvorba nevzniká až na papíře. Praha: Lidová demokracie.

[5] Hrala, Milan (2005) Český překlad II (1945–2004). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

[6] Janoušek, Pavel (1998) Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Praha: Brána.

[7] Levý, Jiří (1957) České teorie překladu. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.

[8] Menclová, Věra (2000) Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri.

[9] Opelík, Jiří (2000) Lexikon české literatury. Praha: Academia.

[10] Renč, Václav [n.d.] Na okraj překladu Troila a Kressidy [and other unpublished notes].

[11] Rotrekl, Zdeněk (1991) Skrytá tvář české literatury. Brno: Blok.

[12] Shakespeare, William (1916) Makbeth. Translated into Czech by Otokar Fischer. Praha: B. Kočí.

[13] Shakespeare, William (1963) Makbeth. Translated into Czech by Václav Renč.

[14] Shakespeare, William (1967) Komedie III. Praha: Odeon.

[15] Shakespeare, William (1993) The Complete Works. London: Magpie Books.

[16] Stříbrný, Zdeněk (2005) Proud času. Praha: Karolinum.

[17] Vrána, Karel (2000) Poslání a pokušení spisovatele. Svitavy: Trinitas.

[18] Wellek, René (1933) Otokar Fischer. Kniha o jeho díle. Praha: A. Srdce.