Vliv rodinného prostředí na vzestupnou intergenerační vzdělanostní mobilitu - hodnota vzdělání v rodině

Název: Vliv rodinného prostředí na vzestupnou intergenerační vzdělanostní mobilitu - hodnota vzdělání v rodině
Variantní název
The influence of the family background on the upward intergenerational education mobility - the value of education in the family
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. [147]-156
Rozsah
[147]-156
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí