Role sociálních pedagogů ve školské a sociální realitě Slovinska

Název: Role sociálních pedagogů ve školské a sociální realitě Slovinska
Variantní název:
  • The role of social pedagogy in the school and societal reality in Slovenia
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. [57]-65
Rozsah
[57]-65
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Učitelská profese ve Slovinsku prošla za posledních 16 let dramatickými změnami. Přechod od socialistické ke kapitalistické realitě, zavedení parlamentní demokracie, vlivy evropeizace, globalizace, digitalizace a samozřejmě také reforma předškolního, základního a středního školství přinesly výrazné změny v rodinném životě, v mezilidských vztazích a v neposlední řadě i ve školách. Tyto změny nejsou vždy vnímány pozitivně. Koren a Shapiro (2006) říkají, že přejímání politiky a institucionální praxe jiných zemí, může znamenat nesoulad s domácím kulturním kontextem a tradicemi a může přinést nečekané výsledky. V tomto textu se zaměříme na to, jakou roli hrají a mohou sehrát sociální pedagogové v kontextu sociálních změn a reforem slovinského školství.