Role sociálních pedagogů ve školské a sociální realitě Slovinska

Název: Role sociálních pedagogů ve školské a sociální realitě Slovinska
Variantní název
The role of social pedagogy in the school and societal reality in Slovenia
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. [57]-65
Rozsah
[57]-65
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Učitelská profese ve Slovinsku prošla za posledních 16 let dramatickými změnami. Přechod od socialistické ke kapitalistické realitě, zavedení parlamentní demokracie, vlivy evropeizace, globalizace, digitalizace a samozřejmě také reforma předškolního, základního a středního školství přinesly výrazné změny v rodinném životě, v mezilidských vztazích a v neposlední řadě i ve školách. Tyto změny nejsou vždy vnímány pozitivně. Koren a Shapiro (2006) říkají, že přejímání politiky a institucionální praxe jiných zemí, může znamenat nesoulad s domácím kulturním kontextem a tradicemi a může přinést nečekané výsledky. V tomto textu se zaměříme na to, jakou roli hrají a mohou sehrát sociální pedagogové v kontextu sociálních změn a reforem slovinského školství.
Jazyk shrnutí