Common errors committed in translating (not only) legal documents

Název: Common errors committed in translating (not only) legal documents
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 2009, roč. 35, č. 1, s. [13]-21
Rozsah
[13]-21
  • ISSN
    0524-6881 (print)
    1805-0867 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper is an attempt at identifying certain problem areas in which potential translation errors can be predicted. By being aware of the risk the translator could reduce errors to a minimum. Errors can be tolerated to some extent, but certain priorities named in the paper should be borne in mind when evaluating the seriousness of a particular error. The same type of error may be negligible in one situation but completely unacceptable in another. In legal translation an error leading to a different interpretation of the meaning might have serious consequences.
Reference
[1] Bázlik, Miroslav and Ambrus, Patrik (2008) A Grammar of Legal English. Bratislava: Iura Edition.

[2] Böhmerová, Adela (2005a) 'Non-Parallel Internationalisms'. Slovak Studies in English I, Bratislava: Comenius University, 58–68.

[3] Böhmerová, Adela (2005b) 'Z problematiky prepisovania anglických prevzatí'. In: Kultúra slova 2, 86–89.

[4] Hrehovčík, Teodor (2006) Introduction to translation. Wydawnictvo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow.

[5] Klégr, Aleš (1991) 'A note on binomials in English and Czech'. Prague Studies in English 19, 83–88.

[6] Knittlová, Dagmar (2003) K teorii i praxi překladu. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci.

[7] Kudrnáčová, Naděžda (2008) Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface. Brno. Masaryk University.

[8] Štulajterová, Alena (2004) Štylistická príznakovosť pomlčkových signálov v angličtine. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.