[Deutsche und Tschechen: Geschichte - Kultur - Politik ; Češi a Němci: dějiny - kultura - politika]

Název: [Deutsche und Tschechen: Geschichte - Kultur - Politik ; Češi a Němci: dějiny - kultura - politika]
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2002, roč. 16, č. 1, s. [203]-204
Rozsah
[203]-204
  • ISSN
    1211-4979
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Deutsche und Tschechen: Geschichte - Kultur - Politik. Orig.-Ausg. herausgegeben von Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall; mit einem Geleitwort von Václav Havel. München: C.H. Beck, c2001. 727 s. Beck'sche Reihe; 1414. ISBN 3-406-45954-4.
Češi a Němci: dějiny - kultura - politika. Uspořádali Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall; německé příspěvky přeložil Václav Maidl. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001. 473 s. ISBN 80-7185-370-4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.