[Nekula, Marek. Franz Kafkas Sprachen: "...in einem Stockwerk des innern babylonischen Turmes..." ; Nekula, Marek. "...v jednom poschodí vnitřní babylonské věze..."]

Název: [Nekula, Marek. Franz Kafkas Sprachen: "...in einem Stockwerk des innern babylonischen Turmes..." ; Nekula, Marek. "...v jednom poschodí vnitřní babylonské věze..."]
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2006, roč. 20, č. 1, s. 214-217
Rozsah
214-217
  • ISSN
    1211-4979
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Nekula, Marek. Franz Kafkas Sprachen: "...in einem Stockwerk des innern babylonischen Turmes...". Tübingen: M. Niemeyer, 2003. xiii, 397 s. ISBN 3-484-73061-7.
Nekula, Marek. "...v jednom poschodí vnitřní babylonské věže...": (jazyky Franze Kafky). Vyd. 1. V Praze: Nakladatelství Franze Kafky, 2003. 627 s. ISBN 80-85844-87-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.