[Kolafa, Štěpán Jan. Lev Tolstoj a Björnstjerne Björnson ve slovenském národně obranném zápase proti maďarizaci na sklonku 19. a počátku 20. století: čeští slovakofilové v akci]

Název: [Kolafa, Štěpán Jan. Lev Tolstoj a Björnstjerne Björnson ve slovenském národně obranném zápase proti maďarizaci na sklonku 19. a počátku 20. století: čeští slovakofilové v akci]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2001, roč. 50, č. B48, s. 175-176
Rozsah
175-176
  • ISSN
    0231-7664
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kolafa, Štěpán Jan. Lev Tolstoj a Björnstjerne Björnson ve slovenském národně obranném zápase proti maďarizaci na sklonku 19. a počátku 20. století: čeští slovakofilové v akci. 1. vyd. Praha: ARSCI, 1997. 152 s. Poučná knihovna; č. 1. ISBN 80-901452-9-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.