[Descartes, René. Meditace o první filosofii: námitky a autorovy odpovědi]

Název: [Descartes, René. Meditace o první filosofii: námitky a autorovy odpovědi]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2004, roč. 53, č. B51, s. 165-166
Rozsah
165-166
  • ISSN
    0231-7664
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Descartes, René. Meditace o první filosofii: námitky a autorovy odpovědi. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2003. 535 s. Knihovna novověké tradice a současnosti; sv. 43. ISBN 80-7298-084-X.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.