Úvod do Kantovy Kritiky čistého rozumu na podkladě Předmluv

Název: Úvod do Kantovy Kritiky čistého rozumu na podkladě Předmluv
Variantní název:
  • Eine Einleitung in Kants Kritik der reinen Vernuft anhand der Vorreden
Přispěvatel
Horyna, Břetislav (překladatel)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2006, roč. 55, č. B53, s. [21]-30
Rozsah
[21]-30
  • ISSN
    0231-7664
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ostrá polemika s Kantovými Kritikami ve 20. století – zejména proti poznání a priori – přesto neznamená, že by detailní znalost Kritiky čistého rozumu byla nadbytečná. Naopak, pokud si ji osvojíme, jsme chráněni proti tomu, abychom se spokojili s vyvracením Kanta z "druhé ruky“. Právě proto, že pokrok ve filosofii není analogický s procesem akumulace vědění v přírodních vědách, v nichž lze zacházet s bývalými výsledky úspěšných výzkumů instrumentálně, musíme ve filosofii minulé poznatky stále znovu získávat individuálním procesem vzdělání. Z tohoto důvodu vyložím v závěru své studie na podkladě detailní interpretace, že mnoho z toho, co se označuje za vyvrácení Kanta, se netýká Kanta, ale nedostatečné znalosti Kanta.
Note
Text je překlad přednášky, kterou v rámci výměnného programu Erasmus/Socrates přednesl na Katedře filosofie FF MU prof. Hans-Georg Bensch (Institut für Philosophie der Philosophischen Fakultät Universität Hannover) dne 11. října 2005.