B6

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1959
Ročník: 8
Číslo: B6
Rok vydání
1959
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Vnímání a odhad velikosti předmětů v indirektním vidění | [5]–38
Chmelař, Vilém
PDF
Příspěvek k psychologii osobnosti vysokoškolského posluchače : (intelektuální a citové zrání posluchače) | [39]–63
Koláříková, Ludmila
PDF
Činitelé studijního úspěchu a jeho předpověď u vysokoškoláků | [64]–89
Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír
PDF
Příspěvek k otázce vývoje porozumění a hodnocení pojmu "odvaha" u dětí osmi- až desetiletých | [90]–95
Monatová, Lili
PDF
Metodická sdělení
Title Document
Pneumopolygraf | [96]–97
Antl, Jaroslav; Bárta, Boleslav
PDF
Metoda výzkumu přesnosti zasahování cíle | [98]–102
Sedlák, Jiří
PDF
Předběžná sdělení
Title Document
Některé optické klamy | [103]–107
Sedlák, Jiří
PDF
Diskuse
Title Document
K otázce chuligánství a k jeho psychiatrické a psychologické prevenci | [108]–112
Bárta, Boleslav
PDF
Recenze
Title Document
Representativní sborník maďarských psychologů | [113]–114
Pražák, Richard
PDF
[Jurovský, Anton. Psychológia osvetovej práce] | 114
Chmelař, Vilém
PDF
Zprávy
Title Document
Z činnosti katedry psychologie a pedagogiky na filosofické fakultě v Brně od května r. 1957 do května r. 1959 | [115]–116
Chmelař, Vilém; Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír
PDF
Výměna
Title Document
Výměna - Обмен - Books received - Bücheingänge | [117]–118
PDF