Dvě varianty pojetí společnosti, jednotlivce a etiky v raném pozitivismu : (druhá část) : John Stuart Mill

Název: Dvě varianty pojetí společnosti, jednotlivce a etiky v raném pozitivismu : (druhá část) : John Stuart Mill
Variantní název:
  • Zwei Varianten von Auffassung der Gesellschaft, des Einzelnen und der Ethik im frühesten Positivismus
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1995, roč. 44, č. B42, s. [37]-61
Rozsah
[37]-61
  • ISSN
    0231-7664
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
J. St. Mill charakterizoval Comtův vliv na anglické myšlení slovy: "Francouzští spisovatelé a kritici se o velkém díle pana Comta ještě sotva zmiňovali, když už na anglické badatele a myslitele silně působilo" (2,2). Tradice anglického empirismu vytvořila pro recepci pozitivismu neobyčejně příznivou půdu. Avšak Comtova univerzalisticko-autoritářská podoba pozitivismu byla pro anglické myšlení nepřijatelná. Recepce pozitivismu v Anglii byla proto do jisté míry současně jeho liberalizací. V tomto procesu sehrál prvořadou roli J. St. Mill (1806-1873). A podobně jako Comte explicitně vyložil poslání své sociální filozofie v práci Pojednání o duchu pozitivismu, podobně i Mill vyložil své výhrady a své pojetí v práci A. Comte a pozitivismus.