Meditace nad tolerancí : (zamyšlení k Roku tolerance 1995)

Název: Meditace nad tolerancí : (zamyšlení k Roku tolerance 1995)
Variantní název:
  • Meditation on Toleration : (some reflections as a tribute to the Toleration Year 1995)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1995, roč. 44, č. B42, s. [21]-36
Rozsah
[21]-36
  • ISSN
    0231-7664
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V této úvaze budou tři "úvody" (I-A až I-C), dvě "stati" (II-A a II-B) a jeden "závěr" (EU). Už tím je předznamenáno, že mnohé údajné samozřejmosti spojované s výrazem "tolerance" nejsou pojímány automaticky v jejich intuitivní "zřejmosti". (Uvozovky přitom poslouží nejen k zavádění výrazů do textu, ale také příkladně k naznačení alternativního, někdy metaforického, ale i ironického ap. smyslu.) Následující text by měl být zároveň dokladem toho, že tolerance není tématem, jež by mohlo být "saturováno" nějakým "Rokem tolerance"...