D44

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1997
Ročník: 46
Číslo: D44
Rok vydání
1998
ISSN
0231-7818
ISBN
80-210-1731-7
Stati
Title Document
Theatrum divinum Matouše Konečného : "lidová encyklopedie" z počátku 17. století | [5]–14
Bočková, Hana
PDF
Sára ve žďárské barokní literatuře | [15]–24
Kopecký, Milan
PDF
Josef Holeček a česká šlechta | [25]–32
Kautman, František
PDF
Historická epopej Aloise Jiráska | [33]–37
Všetička, František
PDF
Kolcov : fenomén ruského romantismu | [39]–51
Kšicová, Danuše
PDF
Odraz "nepřátelství obou pohlaví" v díle Valerije Brjusova | [53]–60
Dohnal, Josef
PDF
Apxитeктoникa пpocтpaнcтвa и вpeмeни : (oбшиe мecтa в пoэтикe oчepкoв K.Д. Бaльмoнтa "Гдe мoй дoм") | [61]–67
Pospíšil, Ivo
PDF
Pyccкaя литepaтypнaя эpoтикa в пoиcкax aдeквaтнoгo языкoвoгo выpaжeния | [69]–75
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Literatura a kultura národností a etnických skupin v Evropě | [77]–84
Dorovský, Ivan
PDF
Cинepгия гeнoлoгии, иcтopичecкoй пoэтики, гepмeнeвтики и мoдepныx интepпpeтaциoнныx cиcтeм | [85]–95
Mikulášek, Miroslav
PDF
Rozhledy
Title Document
Osvobozená slova Oldřicha Králíka | [97]–102
Jeřábek, Dušan
PDF
Pojerova Atlantis | [103]–115
Kudrnáč, Jiří
PDF
Pocta polské poezii | [117]–119
Pelikán, Jarmil
PDF
Jubilea
Title Document
Významná komparatistka : (k životnímu jubileu Danuše Kšicové) | [120]–126
Pospíšil, Ivo
PDF
Pětasedmdesátiny Dušana Jeřábka | [127]–138
Válek, Vlastimil
PDF
Recenze
Title Document
[Schamschula, Walter. Geschichte der tschechischen Literatur : Band II : von der Romantik bis zum Ersten Weltkrieg] | [139]–141
Skutil, Jan
PDF
[Vašica, Josef. České literární baroko : příspěvky k jeho studiu] | 141–144
Skutil, Jan
PDF
Pouť k Janu Čepovi | 144–146
Blažková, Olga
PDF
[Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. René Wellek a meziválečné Československo] | 146–147
Dorovský, Ivan
PDF
Jan Masaryk : diplomat, státník, humanista | 147–149
Skutil, Jan
PDF
[Špidlík, Tomáš. Ruská idea : jiný pohled na člověka] | 149–152
Skutil, Jan
PDF
Vynikající edice | 152–154
Pospíšil, Ivo
PDF
Postmodernismus ve střední a východní Evropě | 154–155
Pospíšil, Ivo
PDF
Literární teorie a rusistika z Polska | 156–158
Pospíšil, Ivo
PDF
[Čurkina, Iskra. Rusko-slovenski kulturni stiki : od konca 18. stoletja do leta 1914] | 158
Dorovský, Ivan
PDF
[Lužina, Jelena. Istorija na makedonskata drama : makedonska bitova drama] | 158–160
Dorovský, Ivan
PDF
[Lužina, Jelena. Makedonska nova drama, ili, Voved vo fenomenologijata na sovremenata makedonska dramaturgija] | 160–161
Dorovský, Ivan
PDF
Metody, přístupy a typy literární vědy | 161–164
Pospíšil, Ivo
PDF
[Między oryginałem a przekładem I-II] | 164–166
Vítová, Lenka
PDF
Lexikon literárněteoretických děl | 166–168
Trávníček, Jiří
PDF
Za autentickou literaturou | 169
Kudrnáč, Jiří
PDF