D39

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1992
Ročník: 41
Číslo: D39
Rok vydání
1992
ISBN
80-210-0869-5
Stati
Title Document
Představa subjektu ve versologické metodě | [7]–15
Jiráček, Pavel
PDF
Пpoблeмa литepaтypнoй звoлюции [i.e. эволюции] в кoнцeпции пpaжcкoй cтpyктypaльнoй эcтeтики | [17]–24
Mikulášek, Miroslav
PDF
Manualník v kontextu tvorby Komenského i soudobé literární produkce | [25]–32
Bočková, Hana
PDF
K Račínovu spisu Čtyry živlové | [33]–39
Horáková, Michaela
PDF
Bridelovo umění slova | [41]–48
Kopecký, Milan
PDF
Kompozice Bridelovy básně "Co Bůh? Člověk?" | [49]–55
Vintr, Josef
PDF
Adamité Jakuba Arbesa | [57]–61
Všetička, František
PDF
Nerudův společensko-politický fejeton jako žánr | [63]–74
Tureček, Dalibor
PDF
Poetika českého humoru : (Hašek - Čapek - Hrabal) | [75]–81
Kšicová, Danuše
PDF
Portrétní postupy Karla Čapka | [83]–91
Kožmín, Zdeněk
PDF
Nástup mladé básnické generace v letech 1939-1940 | [93]–103
Pavelka, Jiří
PDF
Motivy v Halasově skladbě Já se tam vrátím : poznámky k interpretaci | [105]–113
Fišer, Zbyněk
PDF
Souvislosti tvorby N.S. Leskova | [115]–122
Pospíšil, Ivo
PDF
Místo personifikace v povídkách S.N. Sergejeva-Cenského | [123]–129
Dohnal, Josef
PDF
Texникa cмexa y M. Бyлгaкoвa : (cpeдcтвa coздaния кoмичecкoгo в "Poкoвыx яйцax") | [131]–137
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Jubilea
Title Document
K životnímu výročí Vlastimila Válka | [139]–147
Jeřábek, Dušan
PDF
K šedesátinám Karla Palase | [149]–154
Kopecký, Milan
PDF
Jubileum Danuše Kšicové | [155]–164
Mikulášek, Miroslav
PDF
Bibliografie díla Josefa Hrabáka za léta 1982-1990 | [165]–172
Krčmová, Marie
PDF