[Maślanka, Julian. Zorian Dołega Chodakowski]

Název: [Maślanka, Julian. Zorian Dołega Chodakowski]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 178-179
Rozsah
178-179
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Maślanka, Julian. Zorian Dołega Chodakowski, jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.