K otázce regionalismu v literatuře

Název: K otázce regionalismu v literatuře
Variantní název:
  • К вопросу о регионализме в литературе
    • K voprosu o regionalizme v literature
  • Zur Frage des Regionalismus in der Literatur
    • K voprosu o regionalizme v literature
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. [15]-32
Rozsah
[15]-32
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Problém t. zv. regionalismu je jednou z nejobtížnějších a nejsložitějších otázek moderní literární vědy. Je to v podstatě otázka literárněhistorická, neboť při zkoumáni regionalistických problémů je nutno vycházet vždy z konkrétních historických podmínek té které národní literatury. Avšak na základě srovnávacím je možno dospět i k jistým zásadním závěrům obecně teoretickým, čímž se otázka regionalismu dostane i mezi významné problémy literárněteoretické. Mezi problémy literárněteoretické patří regionalismus již také proto, že je jevem všeobecným, vyskytujícím se v té či oné podobě podle konkrétních historických podmínek ve všech moderních literaturách, nikoli snad jen u některých národů.