Krystýnek, Jiří

Varianty jmen:

Krystýnek, Jiří (preferováno)
jk
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 59.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Aus der Geschichte der polnisch-tschechischen literarischen Beziehungen : Einflüsse der polnischen Literatur und ihre Rezeption in den tschechischen Ländern in den Jahren 1914-1930 : Zusammenfassung. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 121–123.

Článek
Krystýnek, Jiří. [Batowski, Henryk. Mickiewicz jako badacz Słowiańszczyzny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, roč. 5, č. D3, s. 152–155.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Boj za osvobození balkánských Slovanů v bulharské literatuře 19. století. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, s. 195–203.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Bulharistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, s. 92.

Kapitola
Dorovský, Ivan; Krystýnek, Jiří. Bulharistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, s. 65.

Kapitola
Dorovský, Ivan; Krystýnek, Jiří. Bulharistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, s. 33–34.

Článek
Krystýnek, Jiří. České překlady z polské literatury v letech 1914-1930. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, roč. 13, č. D11, s. 79–96.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. České překlady z polské literatury v letech 1914-1930. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 96–104.

Článek
Krystýnek, Jiří. [Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1975, roč. 24, č. D22, s. 197–198.

Článek
Krystýnek, Jiří. Emil Zegadłowicz a skupina Czartaka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, roč. 4, č. D2, s. 75–85.

Článek
Krystýnek, Jiří. [Helsztyński, Stanisław. Przybyszewski]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 189–191.

Článek
Krystýnek, Jiří. [Hierowski, Zdzisław. Literatura czeska i słowacka w Polsce Ludowej (1945-1964)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, roč. 16, č. D14, s. 167–169.

Článek
Krystýnek, Jiří. In memoriam Karla Kyase. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 285–287.

Článek
Krystýnek, Jiří. K otázce regionalismu v literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 15–32.

Článek
Krystýnek, Jiří. K problémům básnické tvorby Pavla Josefa Šafaříka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 27–37.

Článek
Krystýnek, Jiří. K problematice historické prózy v slovanských literaturách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 7–18.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Krasiński v českém kulturním životě po první světové válce. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 51–60.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Letní škola slovanských studií. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, s. 141–145.

Článek
Krystýnek, Jiří. Literárněvědné dílo Franka Wollmana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 235–237.

Kapitola
Mikulášek, Miroslav; Krystýnek, Jiří. Literárněvědná rusistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, s. 52–59.

Kapitola
Krystýnek, Jiří. Literatura. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, s. 109–119.

Článek
Krystýnek, Jiří. [Moravec, Dušan. Vezi med slovensko in česko dramo]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, roč. 14, č. D12, s. 231–233.

Článek
Krystýnek, Jiří. Nově objevený zlomek staročeské Alexandreidy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, roč. 4, č. D2, s. 193.

Článek
Krystýnek, Jiří. O činnosti literárněvědného aspirantského semináře prof. Wollmana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 181–182.

Článek
Krystýnek, Jiří. Ondrášovská pověst v literatuře české a polské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, roč. 5, č. D3, s. 65–82.