Дoминaнтныe эвoлюциoнныe тeндeнции в pyccкoй литepaтype XX вeкa

Název: Дoминaнтныe эвoлюциoнныe тeндeнции в pyccкoй литepaтype XX вeкa
Variantní název
Dominantní evoluční tendence v ruské literatuře 20. století
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, roč. 45, č. D43, s. [87]-97
Rozsah
[87]-97
  • ISSN
    0231-7818
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí