Mikulášek, Miroslav

Varianty jmen:

Mikulášek, Miroslav (preferováno)
Mикулaшeк, Mирoслaв
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 97.

Článek
Mikulášek, Miroslav. "Černý mnich" A.P. Čechova jako artefakt iniciace a diagnostika karmy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, roč. 44, č. D42, s. 57–64.

Kapitola
Mikulášek, Miroslav. "Герметический роман" и его мифический генус в литературах Востока и Запада "Доктор Живаго" Б. Пастернака и проза Р.М. Рильке и Г. Хессе. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, s. 132–143.

Kapitola
Mikulášek, Miroslav. "Историческая поэтика", генология и филологическая герменевтика в контексте модерных интерпретационных систем. In: Alexandr Veselovskij a dnešek : (materiály konference konané ve dnech 22.-24. října 1996). 1998, s. 68–83.

Kapitola
Mikulášek, Miroslav. (1925-1928). In: Mikulášek, Miroslav. Пути развития советской комедии 1925-1934 годов. 1962, s. 11–90.

Kapitola
Mikulášek, Miroslav. (1928-1930). In: Mikulášek, Miroslav. Пути развития советской комедии 1925-1934 годов. 1962, s. 91–166.

Kapitola
Mikulášek, Miroslav. (1930-1934). In: Mikulášek, Miroslav. Пути развития советской комедии 1925-1934 годов. 1962, s. 167–227.

Kapitola
Wollman, Slavomír. Brněnská literární komparatistika. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, s. 11–16.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Cesty, smysl a novátorství sovětské literatury revoluční epochy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1978-1979, roč. 27-28, č. D25-26, s. 7–36.

Kapitola
Mikulášek, Miroslav. Cesta k "duši" díla : "verbum interius" a fenomén "vnitřní formy" v umění interpretace slovesného artefaktu. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, s. 15–24.

Kapitola
Mikulášek, Miroslav. Cesta k "duši" díla : fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické anamnéze slovesného artefaktu. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, s. 199–246.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Coвeтcкaя caтиричecкaя кoмeдия ceрeдины 20-х гoдoв : (A. Фaйкo, H. Зpдмaн, Б. Poмaшoв). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, roč. 13, č. D11, s. 5–30.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Cвoeoбpaзиe жaнpoвoй cиcтeмы и идeйнoгo пocлaния poмaнa Ч. Aйтмaтoвa "Бypaнный пoлycтaнoк". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, roč. 36, č. D34, s. 101–105.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Cинepгия гeнoлoгии, иcтopичecкoй пoэтики, гepмeнeвтики и мoдepныx интepпpeтaциoнныx cиcтeм. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, roč. 46, č. D44, s. 85–95.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Cмex - дeлo нe шyтoчнoe!. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, roč. 19-20, č. D17-18, s. 167–176.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Cцeничecкaя и литepaтуpнo-кpитичecкaя cyдьбa "Клoпa" и "Бaни" B. Maякoвcкoгo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, roč. 14, č. D12, s. 35–46.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Dvě knihy, sledující péči KSR(b) o literární tvorbu a kritiku do r. 1925. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, roč. 5, č. D3, s. 134–141.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Fenomén "vnitřní formy" a "dialogu kultur" v umění hermeneutické interpretace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, roč. 50, č. V4, s. 167–181.

Kapitola
Mikulášek, Miroslav. Fenomén "dialogu kultur" a "afinity s tradicí" v ruském modernismu a umění avantgardy. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, s. 177–189.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů. (2. část). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, roč. 51, č. X5, s. 5–8.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1998, roč. 47, č. X1, s. 17–25.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Heкoтopыe жaнрoвыe и cтилeвыe тeндeнции в coвpeмeннoй coвeтcкoй дpaмaтypгии. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1974, roč. 23, č. D21, s. 7–18.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Historické a estetické metamorfózy "erosu" a "erotiky" v epoše postmodernismu : poněkud opožděná recenze. Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 1, s. 42–45.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Jubileum Danuše Kšicové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, roč. 41, č. D39, s. 155–164.

Článek
Mikulášek, Miroslav. K nedožitým šedesátinám Jaroslava Buriana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, roč. 32, č. D30, s. 101–104.