Hroby kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Chrlic

Název: Hroby kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Chrlic
Variantní název:
  • Die Gräber der Glockenbecherkultur und der Úněticer Kultur aus Chrlice
    • Mogily kul'tury s kolokoloobraznymi sosudami i unetickoj kul'tury v Chrlicach
  • Могилы культуры с колоколообразными сосудами и унетицкой культуры в Хрлицах
    • Mogily kul'tury s kolokoloobraznymi sosudami i unetickoj kul'tury v Chrlicach
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Stuchlíková, Ludmila (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [207]-218
Rozsah
[207]-218
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.