Hlavní výsledky v Těšeticích-Kyjovicích za léta 1964-1974

Název: Hlavní výsledky v Těšeticích-Kyjovicích za léta 1964-1974
Variantní název
Die wichtigsten Ausgrabungsergebnisse in Těšetice-Kyjovice in den Jahren 1964-1974
Главные результаты исследований, полученные в Тешетицах-Киевицах за 1964-1974 гг.
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [175]-184
Rozsah
[175]-184
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence