Neolitické dílny z Vedrovic-Zábrdovic

Název: Neolitické dílny z Vedrovic-Zábrdovic
Variantní název
Die neolithischen Werkstätten aus Vedrovice-Zábrdovice
Мастерские со времени неолита в Ведровицах-Забрдовицах
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [133]-139
Rozsah
[133]-139
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence