Poznámky k nálezům vypíchané keramiky z bývalé Markovy cihelny ve Vyškově na Moravě

Název: Poznámky k nálezům vypíchané keramiky z bývalé Markovy cihelny ve Vyškově na Moravě
Variantní název
Bemerkungen zu den Funden der Stichbandkeramik aus der ehemaligen Marek-Ziegelei in Vyškov in Mähren
Замечания к находкам накольчато-ленточной керамики, найденным на территории бывшего кирпичного завода в г. Вышков в Моравии
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [35]-49
Rozsah
[35]-49
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Památce Gabriela Křívánka