Poznámky k neolitu a eneolitu východní Moravy

Název: Poznámky k neolitu a eneolitu východní Moravy
Variantní název
Bemerkungen zum Neolithikum und Äneolithikum Ostmährens
Замечания к неолиту и энеолиту восточной Моравии
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [141]-148
Rozsah
[141]-148
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence