Keramika typu Retz-Křepice-Bajč ve středním Podunají a problémy jejího vzniku

Název: Keramika typu Retz-Křepice-Bajč ve středním Podunají a problémy jejího vzniku
Variantní název
Keramik vom Typus Retz-Křepice-Bajč im mitteldanubischen Raum und Probleme ihrer Ursprung
Керамика типа Ретз-Кржепице-Байч [i.e. Ретз-Кршепице-Байч] в центральной части придунайской области и проблемы ее возникновения
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [25]-33
Rozsah
[25]-33
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence