Keramika typu Retz-Křepice-Bajč ve středním Podunají a problémy jejího vzniku

Název: Keramika typu Retz-Křepice-Bajč ve středním Podunají a problémy jejího vzniku
Variantní název:
  • Keramik vom Typus Retz-Křepice-Bajč im mitteldanubischen Raum und Probleme ihrer Ursprung
    • Keramika tipa Retz-Křepice-Bajč [i.e. Retz-Kršepice-Bajč] v central'noj časti pridunajskoj oblasti i problemy jeje vozniknovenija
  • Керамика типа Ретз-Кржепице-Байч [i.e. Ретз-Кршепице-Байч] в центральной части придунайской области и проблемы ее возникновения
    • Keramika tipa Retz-Křepice-Bajč [i.e. Retz-Kršepice-Bajč] v central'noj časti pridunajskoj oblasti i problemy jeje vozniknovenija
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [25]-33
Rozsah
[25]-33
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.