Současný stav prospekce nových neolitických a eneolitických lokalit v jižních a jihozápadních Čechách

Název: Současný stav prospekce nových neolitických a eneolitických lokalit v jižních a jihozápadních Čechách
Variantní název
Der gleichzeitige Prospektionsstand der neuen neolithischen und äneolithischen Fundorte in Süd- und Südwest-Böhmen
Состояние поисков новых неолитических и энеолитических поселений в южной и югозападной Чехии в настоящее время
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Vaeterová, G. (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [15]-23
Rozsah
[15]-23
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence