Makotřasy - čtvercové "opevnění" na sídlišti kultury nálevkovitých pohárů v Čechách

Název: Makotřasy - čtvercové "opevnění" na sídlišti kultury nálevkovitých pohárů v Čechách
Variantní název
Makotřasy - quadratisches Erdwerk auf der Siedlung der Trichterbecherkultur in Böhmen
Макотржасы [i.e. Макотршасы] - укрепление квадратной формы на поселении культуры воронкообразных кубков в Чехии
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [157]-173
Rozsah
[157]-173
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence