Pozůstatky lidských koster z neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích

Název: Pozůstatky lidských koster z neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích
Variantní název
Die menschlichen Skelettüberreste aus der neolithischen Siedlung in Těšetice-Kyjovice
Останки человеческих скелетов из неолитического поселения в Тешетицах-Киевицах
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [195]-197
Rozsah
[195]-197
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence