Eneolitické pohrebisko vo veľkých Raškoviciach

Název: Eneolitické pohrebisko vo veľkých Raškoviciach
Variantní název
Das äneolithische Gräberfeld in Velké Raškovce
Энеолитические могилы в Великих Рашковицах
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [245]-248
Rozsah
[245]-248
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence