Výzkum sídliska kultury s kanelovanou keramikou v Kopčanoch roku 1974

Název: Výzkum sídliska kultury s kanelovanou keramikou v Kopčanoch roku 1974
Variantní název
Die Forschung der Siedlung mit kanelierter Keramik in Kopčany im Jahre 1974
Исследование поселения с канелированной керамикой в Копчанах в 1974 году
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [231]-237
Rozsah
[231]-237
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence