Starší šňůrová keramika na Moravě

Název: Starší šňůrová keramika na Moravě
Variantní název
Ältere Schnurkeramik in Mähren
Шнуровая керамика древнего периода в Моравии
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [219]-229
Rozsah
[219]-229
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence