Křepice - opevněná osada z období moravské malované keramiky na jižní Moravě

Název: Křepice - opevněná osada z období moravské malované keramiky na jižní Moravě
Variantní název
Křepice - eine befestigte Ansiedlung aus dem Zeitabschnitt der mährischen bemalten Keramik in Südmähren
Кржепице [i.e. Кршепице] - укрепленное поселение со времени моравской расписной керамики
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. [239]-244
Rozsah
[239]-244
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence