Neolitické sídliště Lesůňky II, okres Třebíč

Název: Neolitické sídliště Lesůňky II, okres Třebíč
Variantní název:
  • Neolithische Siedlung Lesůňky II (Kreis Třebíč)
    • Neolitičeskoje poselenije Lesun'ky (rajon Tržebič [i.e. Tršebič])
  • Неолитическое поселение Лесунькы II (район Тржебич [i.e. Тршебич])
    • Neolitičeskoje poselenije Lesun'ky (rajon Tržebič [i.e. Tršebič])
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Tichý, Rudolf (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. 281-287
Rozsah
281-287
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.