Hrob kultury s moravskou malovanou keramikou z neolitického sídliště u Jaroměřic n. R.

Název: Hrob kultury s moravskou malovanou keramikou z neolitického sídliště u Jaroměřic n. R.
Variantní název:
  • Grab der Kultur mit mährischer bemalter Keramik von der neolithischen Siedlung bei Jaroměřice n. R.
    • Mogila kul'tury s moravskoj raspisnoj keramikoj neolitičeskogo poselenija vblizi Jaromeržic nad Rokitnou
  • Могила культуры с моравской расписной керамикой неолитического поселения вблизи Яромержиц над Рокитноу
    • Mogila kul'tury s moravskoj raspisnoj keramikoj neolitičeskogo poselenija vblizi Jaromeržic nad Rokitnou
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Tichý, Rudolf (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. [57]-64
Rozsah
[57]-64
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.