Die Bedeutung des lateinischen Humanismus für die tschechische Literatur und seine Beziehung zur tschechischen Wirklichkeit

Název: Die Bedeutung des lateinischen Humanismus für die tschechische Literatur und seine Beziehung zur tschechischen Wirklichkeit
Variantní název
Значение латинского гуманизма для чешской литературы и его отношение к чешской действительности
Význam latinského humanismu pro českou literaturu a jeho vztah k české skutečnosti
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. [187]-196
Rozsah
[187]-196
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence