[Lesky, Albin. Geschichte der grischischen Literatur]

Název: [Lesky, Albin. Geschichte der grischischen Literatur]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 285-287
Rozsah
285-287
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Lesky, Albin. Geschichte der grischischen Literatur. Bern: Francke Verlag, 1957-58. 827 s.