Sídliště s neolitickou moravskou malovanou keramikou v Brankovicích (okr. Vyškov)

Název: Sídliště s neolitickou moravskou malovanou keramikou v Brankovicích (okr. Vyškov)
Variantní název:
  • Neue Siedlung mit der neolithischen mährischen bemalten Keramik in Brankovice (Bez. Vyškov)
    • Novoje poselenije s neolitičeskoj moravskoj raspisnoj kul'turoj v Brankovicach (rajon Vyškov, Moravija)
  • Новое поселение с неолитической моравской расписной культурой в Бранковицах (район Вышков, Моравия)
    • Novoje poselenije s neolitičeskoj moravskoj raspisnoj kul'turoj v Brankovicach (rajon Vyškov, Moravija)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 316-317
Rozsah
316-317
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.