Anthropologický rozbor kosterních pozůstatků mladého bojovníka z doby velkomoravské z Boršic u Buchlovic

Název: Anthropologický rozbor kosterních pozůstatků mladého bojovníka z doby velkomoravské z Boršic u Buchlovic
Variantní název:
  • Антропологический анализ скелетных останков юного воина эпохи Великой Моравии из с. Боршицы при Бухловицах
    • Antropologičeskij analiz skeletnych ostankov junogo voina èpochi Velikoj Moravii iz s. Boršicy pri Buchlovicach
Přispěvatel
Dostál, Bořivoj (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. [85]-86
Rozsah
[85]-86
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V předcházející práci i ve zprávě o archeologických výzkumech v Boršicích uvádí prof. Kalousek objev kostrového hrobu, který přisuzuje mladému bojovníku a datuje podle průvodního hrobového inventáře do doby staroslovanské. Vzhledem k tomu, že jde o materiál z hlediska anthropologického stále cenný, zabývám se jeho podrobnějším posouzením.