Lidské kosti z žárových hrobů z Těšetic - Ruské ulice na Moravě

Název: Lidské kosti z žárových hrobů z Těšetic - Ruské ulice na Moravě
Variantní název:
  • Человеческие кости из могил с трупосожжениями из Тешетиц - Русской улицы
    • Čelovečeskije kosti iz mogil s truposožženijami iz Tešetic - Russkoj ulicy
  • Die Menschenknochen aus den Brandgräbern in Těšetice - Russische Strasse (Mähren)
    • Čelovečeskije kosti iz mogil s truposožženijami iz Tešetic - Russkoj ulicy
Přispěvatel
Beck, Miroslav (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 49-52
Rozsah
49-52
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.