Hallstattské žárové hroby z Těšetic - Ruské ulice (okr. Znojmo) : (příspěvek k problematice velaticko-podolské skupiny)

Název: Hallstattské žárové hroby z Těšetic - Ruské ulice (okr. Znojmo) : (příspěvek k problematice velaticko-podolské skupiny)
Variantní název:
  • Гальштатские погребения с трупосожжением из Тешетиц - Русской улицы (район Зноймо) : (к проблематике велатицко-подольской группы)
    • Gal'štatskije pogrebenija s truposožženijem iz Tešetic - Russkoj ulicy (rajon Znojmo) : (k problematike velaticko-podol'skoj gruppy)
  • Hallstätter Brandgräber aus Těšetice - Russische Strasse (Bez. Znojmo - Znaim) : (zur Problematik der velatitz-podoler Gruppe)
    • Gal'štatskije pogrebenija s truposožženijem iz Tešetic - Russkoj ulicy (rajon Znojmo) : (k problematike velaticko-podol'skoj gruppy)
Přispěvatel
Beck, Miroslav (Translator of Summary)
Jiráček, Jiří (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. [27]-49
Rozsah
[27]-49
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.