Slovanský mohylník u Žlutavy : (příspěvek k problematice slovanských mohylníků na Moravě)

Název: Slovanský mohylník u Žlutavy : (příspěvek k problematice slovanských mohylníků na Moravě)
Variantní název:
  • Славянский курганный могильник близ с. Жлутавы : по вопросу славянских курганных могильников в Моравии
    • Slavjanskij kurgannyj mogil'nik bliz s. Žlutavy : po voprosu slavjanskich kurgannych mogil'nikov v Moravii
  • Das slawische Hügelgräberfeld bei Žlutava : ein Beitrag zur Problematik der slawischen Hügelgräberfelder im Mähren
    • Slavjanskij kurgannyj mogil'nik bliz s. Žlutavy : po voprosu slavjanskich kurgannych mogil'nikov v Moravii
Přispěvatel
Dostál, Bořivoj (Translator of Summary)
Masařík, Zdeněk (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, roč. 6, č. E2, s. 37-74
Rozsah
37-74
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Slovanský mohylník u Žlutavý patří k nejlépe amatérsky prozkoumaným pohřebištím v předválečném období. Ačkoliv od jeho výzkumu, který přinesl poměrně bohatý materiál a nové poznatky, uplynulo již více než čtvrt století, jsou jeho výsledky vědecké veřejnosti prakticky neznámy. Proto jsem se rozhodl je vypublikovat. Při této příležitosti děekuji dr. V. Hrubému a dr. J. Pavelčíkovi za poskytnuti nálezových zpráv. K závěrům ve všeobecné části této práce jsem došel na základě materiálu sebraného ke své diplomní práci "Hmotná kultura moravských Slovanů v době říše Velkomoravské", Brno 1957, 737 stran, 121 tab. Článek sám vznikl na prehistorickém ústavě filosofické fakulty brněnské university na podnět prof. dr. F. Kalouska, jemuž vyslovuji srdečný dík za nevšední zájem, s kterým sledoval vznik této práce a za umožnění její publikace.