Plastická vlnice na platěnické keramice na Moravě

Název: Plastická vlnice na platěnické keramice na Moravě
Variantní název:
  • Пластичная волнистая линия на керамике платеницкой ступени на территории Моравии (Чехословакия)
    • Plastičnaja volnistaja linija na keramike platenickoj stupeni na territorii Moravii (Čechoslovakija)
  • Eine plastische Wellenlinie auf der Keramik der Platěnizerstufe in Mähren
    • Plastičnaja volnistaja linija na keramike platenickoj stupeni na territorii Moravii (Čechoslovakija)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, roč. 6, č. E2, s. [5]-8
Rozsah
[5]-8
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.