Dva úvody do starověkých dějin

Název: Dva úvody do starověkých dějin
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, roč. 6, č. E2, s. 176-178
Rozsah
176-178
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Bengtson, Hermann. Einführung in die alte Geschichte. Zweite, durchgesehene und ergänzte Auflage. München: Beck, 1953. viii, 197 s.
Manni, Eugenio. Introduzione allo studio della storia Greca e Romana. Palermo: Palumbo, 1952. 236 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.