Lingvistická skica k Velké Moravě a raně středověkým Čechám

Název: Lingvistická skica k Velké Moravě a raně středověkým Čechám
Variantní název:
  • Linguistische Skizze zum Grossmähren und frühmittelalterlichen Böhmen
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 61-76
Rozsah
61-76
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Bořivoj Dostál, jemuž je tato skica věnována u příležitosti jeho životního jubilea, soustředil své celoživotní vědecké snažení k archeologickému výzkumu Velké Moravy s přesahy do jejího okolí, především též do přemyslovských Čech. Jako jubilantův kolega in slavicis bych rád načrtl v několika poznámkách jakýsi filologický pendant k jeho tematice archeologické. Půjde v nich o některé otázky povahy a osudů staroslověnštiny jako spisovného jazyka Velké Moravy a raně středověkých Čech a nejstaršího slovanského jazyka spisovného vůbec.