Steinbauten des Mittelalters in ländlichen Siedlungen Südwestmährens

Název: Steinbauten des Mittelalters in ländlichen Siedlungen Südwestmährens
Variantní název:
  • Středověké kamenné stavby ve venkovském prostředí na jihozápadní Moravě
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 83-88
Rozsah
83-88
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.