[Češka, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu]

Název: [Češka, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. 147-148
Rozsah
147-148
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Češka, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959. 132 s. Spisy University v Brně. Filosofická fakulta; č. 62.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.