Duté trojcípé parohové předměty v raném středověku

Název: Duté trojcípé parohové předměty v raném středověku
Variantní název:
  • Hohle dreizipfelige Geweihgegenstände im frühen Mittelalter
    • Polyje trechkonečnyje rogovyje predmety rannego srednevekov'ja
  • Полые трехконечные роговые предметы раннего средневековья
    • Polyje trechkonečnyje rogovyje predmety rannego srednevekov'ja
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hájek, Otto (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, roč. 30, č. E26, s. [43]-58
Rozsah
[43]-58
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Pozoruhodným předmětem v raně středověké hmotné kultuře etnik sídlících v rovnoběžkovém pásu vymezeném na západě Polabím a Porýním, na východě Podněpřím, na jihu Podunajím a na severu Pobaltím (obr. 4) - především Slovanů, ale zřejmě i kočovníků převážně tureckého původu - jsou trojcípé duté předměty vyrobené z rozsoch jeleních parohů. Zabývala se jimi většinou příležitostně řada autorů jak z hlediska jejich účelu tak po stránce výzdobné, aniž dospěla k jednotným závěrům. Tato skutečnost a dva nové nálezy z vlastních výzkumů jakož i poznání, že nálezový fond těchto předmětů se v posledních dvou desítiletích značně rozmnožil, mě vedou k pokusu o jejich nové utřídění z hlediska typologického a funkčního.