Pravěké nálezy z Horních Dunajovic : (kanelovaná, únětická, věteřovská a hradištní kultura)

Název: Pravěké nálezy z Horních Dunajovic : (kanelovaná, únětická, věteřovská a hradištní kultura)
Variantní název
Доисторические находки из с. Горни Дунайовице : (баданская, унетицкая, ветержовская и городищная культуры)
Vorgeschichtliche Funde aus Horní Dunajovice : (kannelierte, Aunjetitzer, Věteřover und burgwallzeitliche Kultur)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. [5]-14
Rozsah
[5]-14
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence