F43

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 1999
Ročník: 48
Číslo: F43
Rok vydání
1999
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-2231-0