F51

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 2007
Ročník: 56
Číslo: F51
Rok vydání
2008
ISSN
1211-7390
ISBN
978-80-210-4657-3